Fakturačné údaje

Sídlo firmy:
KCM-Trailer Service s.r.o.
Kubínska 1103/3
010 08 Žilina


IČO 46450211
IČ DPH : SK2023380524
VÚB a.s. Mlynské Nivy 1 Bratislava
č. účtu :2959780755/0200
č.IBAN SK42 0200 0000 0029 5978 0755
BIC: SUBASKBX
spoločnosť zapísana : OR OS Žilina,Oddiel Sro., Vložka 55710/L

prevádzka:

Bratislavská 1838
010 01 Žilina