Mechanické opravy

Ďalej poskytujeme tieto služby:

  • opravy nadstavbových častí a plachiet
  • opravy po dopravných nehodách
  • opravy elektroinštalácii
  • dodávka a montáž nezávislej vodnej aj kompresorovej klimatizácie
  • a všetky ďalšie mechanické opravy.